За нас

СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД е търговско-инженерингова фирма, създадена през 2015, чиято основна дейност е продажба на строителни, комунални и кариерни машини, резервни части за тях, както и гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване.

Компанията, разполага с: 4 търговски офиса в: София, Стара Загора, Бургас и Шумен и 3 сервизни офиси, разположени в София, Стара Загора и Шумен, чието местоположение позволява своевременна реакция спрямо всички наши клиенти в цялата страна.